Lắp đặt máy bơm nước Mas

Tư vấn và lựa chọn đúng đắn loại bơm cho một ứng dụng có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Bơm càng lớn thì chi phí ứng với đầu tư, lắp đặt, đưa vào hoạt động, vận hành và bảo dưỡng càng cao – cơ bản đó là chi phí cho toàn bộ vòng đời (LCC). Một mục lục nhiều sản phẩm cùng với sự tư vấn chất lượng và dịch vụ hậu mãi tốt là nền tảng cho sự lựa chọn đúng đắn.Chúng tôi sẽ trình bày các đề nghị cho hai loại lắp đặt: lắp đặt mới và lắp đặt sẵn có.

Ngày đăng: 26-01-2013

5439 lượt xem

 

1.Lắp đặt mới
Nếu chưa lên kế hoạch đi đường ống, bạn có thể lựa chọn 
loại  bơm  dựa  vào  các  tiêu  chí  lựa  chọn  chính  khác,  vd 
hiệu  suất,  chi  phí  đầu  tư  hoặc  chi  phí  cho  toàn  vòng  đời 
(LCC).  Chúng  không  được  trình  bày  trong  mục  này.  Tuy 
nhiên  các  chỉ  dẫn  chung  được  trình  bày  ở  đây  cũng  có 
thể  áp  dụng  cho  đi  đường  ống  chưa  được  lên  kế  hoạch.
Nếu  đã  hoạch  định  việc  đi  đường  ống,  việc  lựa  chọn  loại 
bơm cũng tương tự như việc thay thế bơm trong một lắp 
đặt có sẵn. 
2.Lắp đặt có sẵn – thay thế
Năm bước sau sẽ giúp bạn có một lựa chọn bơm tối ưu cho
một lắp đặt có sẵn:
Việc nghiên cứu tiền lắp đặt cần phải tính đến các 
yếu tố sau:
Cách đi đường ống cơ bản – các đường ống vào và ra tòa
nhà, vd từ đất, dọc theo nền nhà hoặc từ trên trần.
Đi  đường  ống  cụ  thể  tại  điểm  lắp  đặt,  vd  thẳng  hàng  hay
end-suction, kích thước, bộ chia
Không gian có được– chiều rộng, chiều cao, chiều sâu
Khả năng tiếp cận liên quan đến lắp đặt và bảo trì, ví dụ cửa
vào 
Sự  sẵn  sàng  của  thiết  bị  nâng  hoặc  khả  năng  tiếp  cận  tới
các thiết bị tương tự.
Loại sàn, vd sàn đúc hay sàn treo có nền
Nền hiện có 
Lắp đặt điện hiện có 
Lắp đặt bơm trước đây
Nhà sản xuất bơm, loại, thông số kỹ thuật gồm điểm hoạt
động củ, niêm trục, vật liệu, dây nối, điều khiển
Tiểu sử, vd vòng đời, bảo trì
Các yêu cầu cho tương lai
Sự cải tiến và lợi ích mong muốn
Các tiêu chí lựa chọn mới gồm điểm hoạt động và thời gian
vận hành, nhiệt độ, áp suất, thông số chất lỏng.
Tiêu chí nhà cung cấp, vd sự có sẵn các chi tiết thay thế 
Lời tư vấn
Các thay đổi lớn có thể có ích trong ngắn hoặc dài hạn hay
cả hai, và phải được lập hồ sơ, vd tiết kiệm trong lắp đặt, chi
phí toàn vòng đời (LCC), giảm tác động lên môi trường như
tiếng ồn và dao động và độ tiếp cận liên quan đến bảo trì.
Lựa chọn
Phải dựa trên danh mục các ưu tiên được khách hàng đồng ý
Đối với việc lựa chọn đúng loại bơm và sự tư tấn về lắp đặt, 
hai lĩnh vực chính sau có tầm quan trọng: đi đường ống và 
giới hạn ồn và động. Hai lĩnh vực này sẽ được giải quyết 
trong các trang sau.
lắp đặt bơm

 

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader