Thông số hoạt động của bơm nước Mas

Khi bạn muốn xem xét chất lượng hoạt động của bơm, có một số giá trị bạn cần phải biết. Trong mục này, chúng tôi trình bày nhóm giá trị quan trọng nhất là thủy lực: lưu lượng, áp suất và chiều cao đẩy.

Ngày đăng: 27-01-2013

4729 lượt xem

 

Lưu lượng
Lưu lượng là lượng chất lỏng đi qua bơm trong một khoảng 
thời gian nhất định. Khi chúng tôi bàn về đọc chất lượng hoạt 
động, chúng tôi phân biệt hai thông số lưu lượng: lưu lượng 
thể tích và lưu lượng khối lượng.
Áp suất (p)
Áp suất là thước đo lực trên một đơn vị diện tích. Chúng ta 
phân  biệt  giữa  áp  suất  tĩnh,  áp  suất  động  và  tổng  áp  suất. 
Tổng áp suất là tổng áp suất tĩnh và áp suất động
 
Chiều cao đẩy (H)
Chiều cao đẩy của một bơm là cách thể hiện khả năng mà bơm
có thể bơm nước lên cao. Chiều cao đẩy được đo bằng mét (m)
và độc lập với trọng lượng riêng của chất lỏng.
 
Quan hệ giữa áp suất và chiều cao đẩy được trình bày trong
hình bên trong đó bơm xử lý bốn loại chất lỏng. Chiều cao
đẩy  của  bơm  phụ  thuộc  vào  loại  chất  lỏng,  Như  thấy  trên
hình,  việc  bơm  các  chất  lỏng  khác  nhau  mang  lại  các  chiều
cao đẩy khác nhau và do đó là điểm hoạt động khác nhau.
Chiều cao đẩy

 

 

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader

Tin liên quan