• Lắp đặt máy bơm nước Mas

    Lắp đặt máy bơm nước Mas

    Tư vấn và lựa chọn đúng đắn loại bơm cho một ứng dụng có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Bơm càng lớn thì chi phí ứng với đầu tư, lắp đặt, đưa vào hoạt động, vận hành và bảo dưỡng càng cao – cơ bản đó là chi phí cho toàn bộ vòng đời (LCC). Một mục lục nhiều sản phẩm cùng với sự tư vấn chất lượng và dịch vụ hậu mãi tốt là nền tảng cho sự lựa chọn đúng đắn.Chúng tôi sẽ trình bày các đề nghị cho hai loại lắp đặt: lắp đặt mới và lắp đặt sẵn có.

    26-01-20135439 lượt xemChi tiết